Elektroterapia

W elektroterapii do celów leczniczych wykorzystuje się energię elektryczną w postaci prądu stałego oraz prądu impulsowego małej i średniej częstotliwości.

Nasza pracownia dysponuje 4 aparatami do elektroterapii:

1-kanałowy BTL-5818 SLM
1-kanałowy BTL-5818 SLM
1-kanałowy BTL-4625 Smart
2-kanałowy BTL-4825 SL Premium

Na naszym sprzęcie można wykonać następujące rodzaje prądów:

• TENS
• 2-polowa interfencja
• 4-polowa interferencja
• interferencja wektorowa i izopolowa
• rosyjska stymulacja
• fale o średniej częstotliwości
• diadynamik
• impulsy prostokątne
• impulsy trójkątne
• impulsy ekspotencjalne
• impulsy ze wzrostem ekspotencji
• impulsy łączone
• impulsy przerywane
• impulsy stymulacyjne
• prąd Träberta (ultra-reiz)
• prąd Leduca
• prąd Faradaya
• prąd noefaradyczny
• prąd galwaniczny
• fale H
• mikroprądy
• tonoliza
• NPHV

Facebook