MAG-MED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza otwarty nabór dla lekarzy pierwszego kontaktu z POZ do współpracy na podstawie umowy zlecenia w celu  kierowania pacjentów do projektu 

„Rehabilitacja drogą do aktywności zawodowej”

Projekt skierowany jest do mieszkańców Łodzi w wieku aktywności zawodowej, ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym. Uczestnikami projektu będą osoby powyżej 50 roku życia.  Grupę docelową stanowią osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

Rodzaj umowy:  umowa zlecenie
Zakładana ilość podpisanych umów: ok. 30
Okres realizacji: 01.03.2018 – 01.03.2020
Stawka: stawka za 1 osobę skierowaną do Projektu
Ilość osób, które będą kierowane do Projektu:
396 osób w 2018 roku
462 osób w 2019 roku
462 osób w 2020 roku
Sposób płatności: przelew po zakończeniu m-ca
Wartość całości zamówienia: 13 200,00 zł brutto brutto (w tym koszty pracodawcy)
Maksymalna stawka za 1 skierowanie: 10,00 zł brutto brutto (w tym koszty pracodawcy)

Zakres obowiązków wynikających z umowy – zlecenia:

Zadaniem lekarzy pierwszego kontaktu będzie kierowanie pacjentów do Projektu „Rehabilitacja drogą do aktywności zawodowej” poprzez wypisanie skierowania do projektu (załącznik nr A).
Po skierowaniu pacjenta do Projektu otrzyma on BEZPŁATNIE następujące wsparcie:

Kwalifikacja do Programu – I rehabilitacyjna porada lekarska
Ostatecznej kwalifikacji pacjenta do Programu dokonuje lekarz udzielający porady rehabilitacyjnej.
Rehabilitacja z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej
W ramach Programu pacjent odbędzie cykl rehabilitacji z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej. Lekarz może wystawić pacjentowi zlecenie na maksymalnie 5 zabiegów dziennie wykonywanych przez okres 15 dni.  Częstotliwość i czas trwania każdego z zabiegów określa fizjoterapeuta.

Zabiegi mogą obejmować:
–  kinezyterapię  (spośród chorób reumatycznych kinezyterapii wymagają najczęściej: reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenia stawów z zajęciem stawów kręgosłupa);

–  ciepłolecznictwo (wskazania do ciepłolecznictwa to m.in. choroba reumatyczna, choroba zwyrodnieniowa);

– krioterapię (wskazania do krioterapii to m.in. reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów, choroby zapalne tkanki łącznej, dyskopatie, fibromialgie, osteoporoza, choroba zwyrodnieniowa stawów, stany pourazowe stawów i mięśni, przykurcze w obrębie narządu ruchu, zespoły korzeniowe, profilaktyka przeciążeń narządu ruchu);

– hydroterapię (wskazania do hydroterapii to m.in. schorzenia narządu ruchu, choroby układu nerwowego z zaburzeniami czynności ruchowych, wady postawy, stany pourazowe, przewlekłe zapalenie stawów i zapalenia okołostawowe, nerwobóle);

–  leczenie polem magnetycznym (wskazania do leczenia polem magnetycznym to m.in. wybrane schorzenia reumatologiczne: choroba zwyrodnieniowa stawów, podostre i przewlekłe zapalenie stawów, schorzenia tkanek miękkich, entezopatie, schorzenia urazowo-ortopedyczne: niektóre powikłania po zabiegach operacyjnych, wykręceniach, stanach pourazowych, osteoporoza);

– leczenie ultradźwiękami (wskazania do leczenia ultradźwiękami to m.in. zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa i stawów, entezopatie, zespoły korzeniowe, neuralgie, bóle poamputacyjne);

–  laseroterapię (wskazania do laseroterapii to m.in.: choroba zwyrodnieniowa stawów, zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, entezopatie, stany po urazach, skręceniach, reumatoidalne zapalenie stawów);

 –  elektroterapię (wskazania do elektroterapii to m.in.: zespoły bólowe, utrudniony zrost po złamaniach kości, wybrane schorzenia reumatologiczne);

 – masaże ( wskazania do masażu to m.in.: choroby reumatyczne, stany po urazach i zabiegach operacyjnych w obrębie narządu ruchu, zaburzenia czynności mięśni w następstwie chorób mięśni lub stawów, stany po długotrwałym unieruchomieniu);

 –  lub inne rekomendowane, zgodnie z osiągnięciami najnowszej wiedzy i praktyki rehabilitacyjnej.

 Warsztaty psychoedukacyjne
Uczestnik Programu weźmie udział w czterech warsztatach psychoedukacyjnych prowadzonych przez dietetyka  i  psychologa

Końcowa konsultacja – II rehabilitacyjna porada lekarska
Maksymalnie w ciągu 2 tygodni od zakończenia cyklu rehabilitacji oraz po odbyciu warsztatów psychoedukacyjnych pacjent zgłasza się na końcową poradę lekarską 

Ocena skuteczności Programu – III rehabilitacyjna porada lekarska
Po ok. 3 miesiącach od końcowej konsultacji – II rehabilitacyjnej porady lekarskiej pacjent zgłasza się na wizytę u beneficjenta realizującego Program, która ma na celu ocenę skuteczności zastosowanych wcześniej interwencji.

Zainteresowane osoby proszone są o składanie ofert:
na adres Przychodni MAG-MED.: Aleja Tadeusza Kościuszki 48 90-427 Łódź
lub
mailem na adres: przychodnia@nzozmagmed.pl 

w terminie do 28.02.2018 r.

Do pobrania:

UWAGA: w związku z koniecznością stosowania obowiązujących zasad w zakresie promocji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej uprzejmie prosi się potencjalnych oferentów o drukowanie oferty w wersji kolorowej.

Facebook