Rehabilitacja drogą do aktywności zawodowej.

MAGDALENA LESZCZYŃSKA

MAG-MED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Aleja Tadeusza Kościuszki 48

90-427 Łódź – Śródmieście

 

w okresie III 2018r. – XII 2020r. realizuje projekt nr RPLD.10.03.01-10-0016/17

 „Rehabilitacja drogą do aktywności zawodowej”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej , z Europejskiego Funduszu Społecznego,

w ramach Poddziałania X.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2014-2020

 

X.3.1: Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej.

 

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 1 422 540,00 zł

Formy wsparcia w ramach projektu:

  1. Wstępna kwalifikacja do udziału w projekcie przez lekarza pierwszego kontaktu.
  2. Kwalifikacja do programu – I rehabilitacyjna porada lekarska.
  3. Rehabilitacja z elementami edukacji.
  4. Warsztaty psychoedukacyjne.
  5. Końcowa konsultacja, II rehabilitacyjna porada lekarska.
  6. Ocena skuteczności programu.

 

Uczestnicy projektu: Projekt skierowany jest do mieszkańców Łodzi w wieku aktywności zawodowej, ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym. Uczestnikami projektu będą osoby powyżej 50 roku życia.  Grupę docelową stanowią osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

Facebook