Rekrutacja

Projekt skierowany jest do mieszkańców Łodzi  powyżej 50 roku życia, z chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej. Rekrutacja do projektu jest otwarta, odbywa się w trybie ciągłym.

Mieszkańcy Łodzi, zainteresowani udziałem w projekcie winni zgłosić się do przychodni MAG MED. Ze skierowaniem od lekarza pierwszego kontaktu. Skierowanie do udziału w projekcie następuje na specjalnie do tego celu przygotowanych formularzach, wypisywanych przez lekarzy POZ, z którymi MAG-MED podpisał umowę o współpracy przy realizacji projektu.

Wykaz poradni:

Poradnia Lekarzy Rodzinnych MEJAmed, ul. Przybyszewskiego 32/34 93-189 Łódź

NZOZ lek. med. Anna Olczak-Borowska, ul. Wschodnia 41, 90-272 Łódź

NZOZ – Maciej Miluśki, ul. Kusocińskiego 140a, 90-054 Łódź

Usługi Medyczne ALMED, Łódź, ul. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź

Poradnia Lekarzy Rodzinnych S.J. ul. Wileńska 38, 94-011 Łódź

NZOZ Magdalena Skrzypińska, ul. Milionowa 68, 92-334 Łódź

 

Skierowanie na rehabilitację wypisane przez lekarza z w/w poradni jest jednorazowe i nie wymaga w tym celu wypełnienia deklaracji zmieniającej swojego lekarza pierwszego kontaktu.

 

Więcej informacji pod nr telefonu: 42-637 06 99

Facebook