Warsztaty

Po zakończeniu rehabilitacji uczestnicy projektu kierowani są na warsztaty. Termin warsztatów ustalany jest na bieżąco po zebraniu się dziesięcioosobowej grupy uczestników projektu, którzy zakończyli rehabilitacje. Terminy warsztatów:

 1. 5.06.2018
 2. 6.07.2018
 3. 17.07.2018
 4. 25.07.2018
 5. 17.08.2018
 6. 29.08.2018
 7. 8.04.2019
 8. 12.04.2019
 9. 15.04.2019
 10. 17.04.2019
 11. 8.05.2019
 12. 17.05.2019
 13. 20.05.2019
 14. 29.05.2019
 15. 31.05.2019
 16. 3.06.2019
 17. 10.06.2019
 18. 26.06.2019
 19. 28.06.2019
 20. 3.07.2019
 21. 12.07.2019
 22. 15.07.2019
 23. 17.07.2019
 24. 19.07.2019
 25. 6.08.2019
 26. 7.08.2019
 27. 12.08.2019
 28. 13.08.2019
 29. 28.08.2019
 30. 3.09.2019
 31. 13.09.2019
 32. 18.09.2019
 33. 20.09.2019
 34. 27.09.2019
 35. 11.10.2019
 36. 16.10.2019
 37. 21.10.2019
 38. 13.11.2019
 39. 15.11.2019