Kinezyterapia:

Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch jest środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji, np. społecznej.

W naszej pracowni wykonujemy:

-ćwiczenia bierne – wykonywane bez czynnego udziału chorego przez fizjoterapeutę lub posiadaną przez nas szynę CPM (BTL-CPMotion K Pro).
-ćwiczenia czynno-bierne – ruch wykonywany jest biernie, natomiast pacjent czynnie rozluźnia mięśnie
-ćwiczenia izometryczne – czynne napinanie mięśni bez zmiany ich długości
-ćwiczenia samowspomagane – pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni
-ćwiczenia w odciążeniu – wykonywanie ruchu przy odciążeniu ćwiczonego odcinka ciała
-ćwiczenia synergistyczne – Wykorzystują połączenia czynnościowe między mięśniami w celu aktywacji mięśni, których dowolna czynność ruchowa z jakiejś przyczyny jest niemożliwa (np. unieruchomienie gipsowe).
-ćwiczenia czynne: wolne, z oporem, równoważne,
– nauka lokomocji
-ćwiczenia kończyn na przyrządach (rotory i stolik )
-ćwiczenia oddechowe
-wyciągi – posiadamy aparat do trakcji BTL-16 PLUS i  stół BTL-1300 Trac

stolik-do-cw-manualnych

Facebook