W zakresie medycyny pracy proponujemy:

  • badania profilaktyczne wstępne (przy przyjmowaniu pracownika do pracy
  • badania profilaktyczne okresowe (dotyczą pracowników pracujących na danym stanowisku, przed upływem ważności ostatniego zaświadczenia)
  • badania profilaktyczne kontrolne (po 30 dniach niezdolności do pracy)

Pozostałe badania to:

  • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • wpis do książeczki sanitarno-epidemiologicznych
  • badania kierowców

 

Skierowanie na badania profilaktyczne

Lekarz Medycyny Pracy wykonuje badanie na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę. Jest to dokument przechowywany w dokumentacji medycznej pacjenta, informuje on o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy.
Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno:

– być dokładne i czytelne
– zawierać dane: nazwisko, imię, pesel i adres
– zawierać wszystkie niezbędne dane i informacje o stanowisku pracy
– być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z nr NIP i REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania
W naszej przychodni przyjmują tylko doświadczeni lekarze z uprawnieniami.
Zapraszamy do współpracy wszystkich pracodawców!

 

Dr n.med. Andrzej Gerstenkorn

specjalista medycyny ogólnej i zdrowia publicznego lekarz medycyny pracy

Wizytę należy uzgodnić telefonicznie

wtorek

Facebook